marți, 11 iunie 2019

ȘCOALA ALTFEL 2019: MUNȚII APUSENI – O OAZĂ DE FRUMUSEȚE AUTENTICĂ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 SUCEAVA
O ACTIVITATE DE SUCCES
“ȘCOALA ALTFEL”
2018-2019


TITLUL ACTIVITĂŢII
MUNȚII APUSENI – O OAZĂ DE FRUMUSEȚE AUTENTICĂ / ȚARA MOȚILOR – REGATUL ÎNĂLȚIMILOR ȘI AL LIBERTĂȚII

Scopul excursiei a fost:

ü Cunoaşterea, înţelegerea şi aprecierea valorilor culturale, istorice şi naturale ale țării.
ü Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul naturii;
ü Formarea de competenţe legate de protecţia mediului, conservarea şi valorificarea potenţialului natural al zonei;
ü Formarea şi dezvoltarea la elevi şi părinţii acestora a unui comportament ecologic.
ü Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de prietenie, stabilirea unui climat de încredere, favorabil comunicării;
ü Crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor între membrii grupului;
ü Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ, relaxant.
ü Petrecerea unui timp liber de calitate.

DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII: excursia / proiectul educațional s-au desfășurat în periaoada 30 mai  - 2 iunie 2019, în zona MUNȚILOR APUSENI, pe ruta SUCEAVA – SALINA PRAID – TG. MUREȘ – ARIEȘENI – PEȘTERA SCĂRIȘOARA – PEȘTERA URȘILOR – PEȘTERA MEZIAD - ROȘIA MONTANĂ – CASCADA PIȘOAIA – AVRAM IANCU - CHEILE TURZII – CLUJ NAPOCA – SUCEAVA .
CAZAREA a fost la COMPLEXUL TURISTIC SARRA VANK ARIEȘENI.

ELEVII PARTICIPANŢI: 32 de elevi (elevi proveniți de la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava
și Școala Gimnazială „Vasile Tomegea” Boroaia)

Motto: „Excursiile te învață mai mult decât zece biblioteci la un loc”
(Nicolae Iorga)

NISTOR BOGDAN – profesor geografie ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 SUCEAVA

joi, 3 ianuarie 2019

PREGĂTIRE OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 2019 ȘCOALA 4 SUCEAVA

PROGRAM PREGĂTIRE OLIMPIADA DE GEOGRAFIE 2019
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 SUCEAVA

MARȚI (8 IANUARIE 2019):        09 - 12 - clasa a VII-a
                                                         12 - 15 - clasa a V-a
MIERCURI (9 IANUARIE 2019): 09 - 12 - clasa a VIII-a
                                                         12 - 15 - clasa a VI-a
JOI (10 IANUARIE 2019):             09 - 12 - clasa a VII-a
                                                         12 - 15 - clasa a V-a
VINERI (11 IANUARIE 2019):     09 - 12 - clasa a VIII-a
                                                         12 - 15 - clasa a VI-a

PREGĂTIREA SE VA DESFĂȘURA LA ETAJUL I, ÎN SALA CLASEI VII A.
VĂ ROG, SĂ CITIȚI ȘI SĂ INSISTAȚI, PÂNĂ LA PRIMA ÎNTÂLNIRE PE:
clasa V: LITOSFERA (manualul albastru pe care vi l-am dat);
clasa VI: SERVICII - TRANSPORT, TURISM (din auxiliarele pe care le aveți procurate) + VEZI FINALUL POSTĂRII;
clasa VII: TURCIA, ISRAEL, INDIA, CHINA, JAPONIA (din manualele voastre);
clasa VIII: HĂRȚI ALE UNITĂȚILOR DE RELIEF ȘI SCHEME RELIEFUL ROMÂNIEI.

PENTRU ALTE NELĂMURIRI, MĂ PUTEȚI CONTACTA PE MESSENGER, WHATSAPP.
VĂ AȘTEPT CU MARE DRAG LA PREGĂTIRE!

 P.S. ELEVII DE CLASA A VI-A CARE VOR PARTICIPA LA OLIMPIADĂ SĂ ÎMI DEA UN SEMN PE MESSENGER, WHATAPP PENTRU A LE PUTEA TRIMITE 2 MATERIALE SPRE STUDIU.

Profesor geografie Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava
prof. dr. NISTOR BOGDAN 

joi, 6 decembrie 2018

RECAPITULARE RELIEF

RECAPITULARE RELIEF

I. Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect:
1. În partea de est, Pod. Moldovei este mărginit de valea râului ………………
2. Cea mai recentă unitate de relief din România este………………
3. În ţara noastră, jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord este marcată de paralela………………
4. Vârful Peleaga se află în Munţii ………………
5. Carpaţii Occidentali sunt delimitaţi la vest de unitatea de relief numită ………………
6. Cea mai înaltă porţiune a Câmpiei Române este subunitatea acesteia numită………………
7. Cea mai întinsă depresiune din Carpaţi este Depresiunea………………
8. La ieşirea din Depresiunea Gheorgheni (Giurgeu), între localităţile Topliţa şi Deda, Mureşul formează un ………………
9. Limita de vest a Carpaţilor Meridionali o formează………………
10. Depresiunea Beiuş este drenată de râul………………
11. Cea mai lungă creastă carpatică se află în Munţii ………………
12. Vulcanii noroioşi de la Berca-Arbănaşi sunt situaţi în unitatea de relief numită………………
13. Din Platforma continentală a Mării Negre se extrage………………
14. Între Grupa Retezat-Godeanu şi Munţii Banatului se află o regiune mai joasă numită………………
15. Grupa munţilor Bucegi este limitată la est de valea râului………………
16. Pietrele Doamnei se află în munţii ………………
17. La est de Munţii Zarandului se află Munţii………………
18. Limita dintre Subcarpaţii Moldovei şi Subcarpaţii Curburii o formează………………
19. Podişul Someşan ocupă în Depresiunea colinară a Transilvaniei partea de ………………
20. Depresiunea circulară de mici dimensiuni , formată prin tasare în zonele de câmpie pe loess se numesc………………
21. Graniţa terestră cu Bulgaria se află în sudul unităţii de relief numite ………………
22. Cheile Tătarului se află pe valea ………………
23. Câmpiile Titu şi Siretului Inferior fac parte din categoria câmpiilor………………
24. Între Motru şi Dunăre se află Podişul
25. Unitatea majoră de relief cu o poziţie centrală în cadrul ţării şi arcului carpatic se numeşte ………………
26. Culoarul Bistrei se află în sudul Munţilor………………
27. Suprafaţa României este de ………………km2
28. Cei mai vechi munţi de teritoriul ţării sunt………………
29. Cel mai masiv şi mai înalt sector al Carpaţilor din România este………………
30. România este o ţară pontică deoarece se află situată la ţărmul………………
31. Depresiunea Almăjului este străbătută de râul………………
32. Albia majoră a unui râu care este acoperită de ape numai la viituri se numeşte………………
33. Limita estică a Grupei Parâng  o formează valea  râului………………
34. În sudul Subcarpaţilor getici şi Pod. Mehedinţi se găseşte subunitatea de relief numită………………
35. Depresiunea Loviştei se află la confluenţa Oltului cu râul numit ………………
36. Diviziunea De NV a Pod Moldovei se numeşte ………………
37. Legătura dintre Depresiunea Maramureşului şi Depresiunea colinară a Transilvaniei se realizează prin pasul………………
38. Frontiera dintre Iugoslavia şi România se desfăşoară între localitatea Beba Veche şi ………………
39. O deltă secundară se formează la gura de vărsare a braţului………………
40. Laguna este un lac format prin separarea unui golf marin de către un ………………
41. Cel mai înalt pas din Carpaţii Orientali se numeşte ………………
42. Forajele din Platforma Continentală a Mării negre au descoperit zăcăminte de ………………
43. Depresiunea Ciuc este drenată de râul………………
44. Grupa Sudică a Carpaţilor orientali se mai numeşte………………
45. Câmpia Siretului Inferior este din punct de vedere genetic o câmpie ………………
46. Subcarpaţii Moldovei au ca limită sudică………………
47. Munţii Poiana Ruscă se desfăşoară între văile râurilor………………
48. Subunitatea Podişului Getic, care se desfăşoară între văile râurilor Argeş şi Olt se numeşte Platforma (Podişul) ……
49. În Carpaţii Orientali, relieful vulcanic lipseşte în Grupa ………………
50. Cea mai întinsă depresiune din Grupa Carpaţilor Maramureşului şi Bucovinei este………………
51. Direcţia crestei montane, est-vest este caracteristică pentru Munţii ………………
52. România este o ţară pontică pentru că este situată la ţărmul vestic al Mării………………
53. Punctul cel mai nordic al ţării noastre este localitatea ………………
54. Limita dintre Carpaţii orientali şi Carpaţii Meridionali o formează………………
55. Grindul Letea se află la nord de braţul ………………
56. Unitatea de relief care se desfăşoară între valea Someşului şi a Nerei se numeşte ………………
57. În Carpaţii Orientali lacuri glaciare se găsesc numai în Munţii ………………
58. Partea central-sudică a Pod. Moldovei se numeşte………………
59. Podişul (Platforma) Cotmeana este o subunitate a unităţii de relief numite ………………
60. Cel mai sudic punct al ţării noastre este localitatea ………………
61. Valea adâncă şi îngustă cu versanţii abrupţi, tăiată de o apă curgătoare la traversarea unui lanţ muntos, a unui munte sau chiar a unui podiş se numeşte………………
62. Dunărea transportă cea mai mare cantitate de aluviuni şi apă pe braţul………………
63. Unitatea de relief din pod. Dobrogei care este formată din granit se numeşte ………………
64. Subunitatea Pod. Moldovei, Pod. Sucevei se găseşte în partea sa de ………………
65. Cei mai înalţi munţi vulcanici din ţara noastră sunt………………
66. Grupa Bucegi din Carpaţii Meridionali este delimitată la sud de unitatea de relief numită………………
67. În cadrul continentului Europa, România este situată în partea………………
68. Singurul lac vulcanic din ţara noastră se află în craterul Muntelui………………
69. Centrul ţării se află la intersecţia meridianului de 25 longitudine E cu paralela de……………… latitudine N
70. Cea mai mare altitudine a Carpaţilor Curburii  se află în Munţii………………
71. Depresiunea Cracău-Bistriţa se află în unitatea de relief numită………………
72. Forma de relief creată prin acumularea aluviunilor pe ţărmurile joase, de către valuri şi curenţi  maritimi, în zone fără maree puternice şi cu ape de mică adâncime se numeşte………………
73. Pasul Poarta de Fier a Transilvaniei se află pe valea ………………
74. Depresiunile Almăj şi Brad din Carpaţii Occidentali sunt depresiuni………………
75. Limita de est a Pod. Mehedinţi este ………………
76. În Carpaţii Occidentali cea mai mare altitudine o au Munţii ………………
77. Lacul Izvorul Muntelui este mărginit la vest de o unitate de relief numită Munţii ………………
78. Munţii Călimani sunt de origine………………
79. Cea mai mare altitudine din Carpaţii Curburii se află în Munţii………………
80. Braţele Sulina şi Sf. Gheorghe se formează prin bifurcarea în aval de Tulcea a braţului ………………
81. Între râurile Bega şi Mureş, se află situată o subdiviziune a Câmpiei de Vest  numită………………
82. Relieful pe structură boltită (de tip „dom”) este caracteristică unităţii de relief numită
83. Cea mai sudică depresiune intramontană  din ţara noastră este………………
84. Podişul Sucevei este situat în partea de NV a Podişului………………
85. Câmpia Română şi Podişul Dobrogei de Sud sunt acoperite de o rocă moale, prăfoasă, şi gălbuie numită………………
86. Porţiunea din Marea Neagră situată în lungul litoralului până la o distanţă 12 mile marine poartă denumirea de ………
87. Munţii Zarand sunt delimitaţi la sud de râul………………
88. Masivele Cozia, Ghiţu, Frunţii fac parte din grupa ………………
89. Între Motru şi Dunăre se află cea mai mică unitate majoră de relief din ţara noastră numită………………
90. Cea mai înaltă unitate montană din Carpaţii Orientali o reprezintă Munţii………………
91. În sudul Câmpiei Olteniei şi de-a lungul  văilor Ialomiţei şi Călmăţuiului se întâlnesc………………
92. Între Carpaţii Occidentali şi Câmpia de Vest se află unitatea de relief numită………………
93. Cel mai lung defileu din Europa este situat pe Dunăre şi delimitează la sud unitatea de relief numită………………
94. Zona marginală sudică a Depresiunii colinare a Transilvaniei include Depresiunea Sibiu şi Depresiunea ………………
95. Partea centrală şi sudică a Podişului Moldovei o reprezintă subunitatea acestuia numită………………
96. Cel mai estic oraş din România este ………………
97. Braţul cel mai nordic al Deltei Dunării este ………………
98. Zăcămintele de gaz metan se exploatează din Depresiunea colinară a Transilvaniei, din structuri geologice numite…
99. Paralela de 45 latitudine N se intersectează pe teritoriul judeţului Argeş cu meridianul de ………………
100. Mureşul, Oltul şi Bicazul izvorăsc din Munţii………………
101. Depresiunea străbătută de Jiul de Est şi Jiul de Vest se numeşte………………
102. Lacul format prin separarea unui golf marin de către un cordon litoral se numeşte………………
103. Vârful Negoiu se  găseşte în Munţii ………………
104. În sectorul de nord a litoralului românesc există un ţărm jos,  cuprins între gura Braţului Chilia şi ………………
105. Râul Ialomiţa izvorăşte din Munţii………………
106. Vulcanii noroioşi, acest fenomen unic în România se găsesc în unitatea de relief numită………………
107. Frontiera României cu Ungaria se întinde între localitatea Halmeu şi ………………
108. Munţii Harghitei sunt alcătuiţi din roci………………
109. Câmpia Carei este o subunitate a ………………
110. Culoarul Alba Iulia-Turda se află în unitatea de relief numită………………
111. Limita de est a Carpaţilor Meridionali este dată de ………………
112. Căldări glaciare s-au format în Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei în Munţii………………
113. Locurile uscate din Delta Dunării, formate prin depunerea aluviunilor se numesc………………
114. Între podişul getic şi Carpaţii meridionali se găseşte în cea mai mare parte unitatea de relief numită………………
115. Dealurile formate prin încreţirea scoarţei în exteriorul Carpaţilor Meridionali se numesc ………………
116. Munţii Poiana Ruscă sunt delimitaţi la nord de valea ………………
117. Partea centrală a Carpaţilor Occidentali este reprezentată de Munţii………………
118. Către sud, vest şi est, Câmpia Română este delimitată de Valea………………
II.
1. Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos, astfel încât afirmaţiile să fie corecte şi complete:
Podişul Dobrogei este situat în partea……………… a ţării, între Dunăre şi ………………. Jumătatea sa nordică este formată dintr-un substrat foarte vechi, în care se află rocile numite……………… din Podişul Casimcei. Partea de sud, denumită ………………, are înălţimi mai mici şi este străbătută de o importantă arteră navigabilă, numită ………………. Râul cel mai lung din Dobrogea este………………
2. Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos, astfel încât afirmaţiile să fie corecte  din punct de vedre geografic:
Munţii Apuseni se desfăşoară între ………………, la sud şi valea Barcăului, la nord. Situaţi în partea centrală, Munţii ………………ating altitudinea maximă –1849 m-. În platourile calcaroase se dezvoltă un relief ……………… format mai ales din peşteri şi chei. În Munţii Pădurea Craiului se află singurul zăcământ de ……………… din ţară. Ampoiul şi Arieşul izvorăsc din Munţii Apuseni se varsă în râul………………. Munţii ……………… sunt constituiţi mai ales din roci eruptive şi sedimentare şi au importante zăcăminte auro-argintifere.
3. Subliniaţi  greşelile din textul de mai jos şi înlocuiţi-le cu afirmaţiile corecte:
Munţii Bucegi sunt alcătuiţi din conglomerate şi calcare şi au altitudine maximă de 1 800 m. Cei mai înalţi munţi din românia sunt Munţii Lotrului. Ialomiţa este singura vale care traversează în întregime Carpaţii Meridionali, . Grupa Munţilor Făgăraş, este limitată la est de Culoarul Timiş-Cerna.-8 puncte
4. Completaţi fiecare dintre spaţiile libere din textul de mai jos cu câte un termen, astfel încât afirmaţiile să fie corecte din punct de vedere geografic
Cel mai extins podiş din ţara noastră, Podişul Moldovei, este situat în partea de …………….. a ţării. Subunitatea sa cea mai înaltă este Podişul……………… reţeaua de râuri din Moldova este colectată de Siret şi ……………… Cotnari este una din vestitele …………….. ale Podişului Moldovei. Datorită substratului argilos, în sudul său au loc …………….. care sunt fixate prin culturi viticole şi pomicole
5. Completaţi textul de mai jos cu termenii corespunzători:
Carpaţii Meridionali au la cele mai mari înălţimi, un relief glaciar format din văi şi ……………… glaciare în care s-au dezvoltat în prezent lacurile glaciare. Ei sunt traversaţi în partea centrală de valea Oltului, care formează un ………………. La extremităţile lor au două grupe montane, în vest Grupa ……………… şi în est, Grupa ………………, care este mărginită spre sud de unitatea de relief denumită………………
V.
1. Selectaţi din lista de mai jos, acele denumiri care se referă la Carpaţii Meridionali şi respectiv Carpaţii Occidentali, scriind aceste denumiri în două grupe ce corespund celor două ramuri carpatice.
Munţii Rodnei, Munţii Lotrului, Munţii Ciucaş, Munţii Bucegi, Depresiunea Ciuc, Depresiunea Petroşani, Munţii Semenic, Munţii Vlădeasa, Munţii Şureanu, Munţii Metaliferi, Depresiunea Beiuş, Munţii Măcin, Munţii Călimani, Munţii Piatra Craiului, Munţii Pădurea Craiului, Depresiunea Braşov
2. Ordonaţi descrescător, după altitudine, următorii munţi:
Ciucaş, Bucegi, Locvei, Parâng, Rodnei, Călimani, Semenic, Făgăraş
3. Se dau următoarele denumiri:
Bihor, Ciuc, Gilău, Giurgeu, Gurghiu, Goşmanu, Harghita, Leaota, Metaliferi, Semenic, Şureanu, Trascău, Ţarcu, Vlădeasa
Alegeţi dintre acestea :
a. cinci denumiri de munţi din Munţii Apuseni
b. cinci denumiri  de munţi din Grupa Carpaţilor Moldo-Transilvani
4. Se dau următoarele denumiri de depresiuni:
Neamţ, Ciuc, Beiuş, Loviştei, Policiori, Brad, Vrancei, Târgu Jiu, Comăneşti, Câmpina
Grupaţi aceste depresiuni în două categorii:
o depresiuni carpatice
o depresiuni subcarpatice
5. Se dau următoarele denumiri:
Ciucaş, Ceahlău, Postăvaru, Tazlău, Stânişoarei, Câmpina, Dumitreşti, Giurgeu, Sibiu, Brad, Târgu Jiu, Nemira, Harghita, Gutâi, Neamţ, Gheorgheni (Giurgeu),
Selectaţi din această enumerare:
a. cinci denumiri de culmi din Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali
b. cinci denumiri de depresiuni subcarpatice
6. Ordonaţi descrescător, după altitudine, următorii munţi:
Rodnei, Ciucaş, Bihor, Parâng, Călimani, Semenic
7. Ordonaţi cronologic, după vechime, următoarele unităţi de relief:
Delta Dunării, Munţii Carpaţi, Câmpia Română, Depresiunea colinară a Transilvaniei, Munţii Măcin, Podişul Getic, Podişul Casimcei, Lunca Dunării
8. Se dau următoarele denumiri:
Câmpia Moldovei, Câmpia Titu, Câmpia Carei, Câmpia Someşului, Câmpia Boianu, Câmpia Turzii, Câmpia Aradului, Câmpia Timişului, Câmpia Burnazului, Câmpia Vinga, Câmpia Jijiei, Câmpia Vlăsiei, Câmpia Transilvaniei, Câmpia Râmnicului
Selectaţi din enumerarea de mai sus:
a. cinci denumiri de subunităţi din Câmpia de Vest
b. cinci denumiri de subunităţi din Câmpia Română

profesor Geografie
prof. dr. Bogdan NISTOR

vineri, 2 noiembrie 2018

MUNȚII CARPAȚI - recapitulare

MUNȚII CARPAȚI - recapitulare

Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect:
1.            Depresiunea Dornelor este drenată de râul…………………………….
2.            Cel mai înalt pas din Carpaţii Orientali este…………………………….
3.            Depresiunea Maramureş este drenată de râurile…………………………….
4.            Munţii din vestul Carpaţilor Orientali sunt alcătuiţi din roci…………
5.            Cea mai mare depresiune din Grupa Nordică se numeşte…………
6.            În centrul Grupei  Nordice rocile care alcătuiesc masivele muntoase se numesc…………
7.            Spre est Grupa Nordică a C. Orientali intră în contact direct cu Pod. Moldovei prin intermediul Munţilor…
8.            Cele mai mari altitudini din Grupa Centrală se înregistrează în Munţii…………
9.            Grupa Carpaţilor Orientali formată numi din roci sedimentare se numeşte…………
10.        Cele mai mari altitudini din Carpaţii Curburii se înregistrează în Munţi…………
11.        Munţii din vestul depresiunilor Ciuc şi Giurgeu sunt alcătuiţi din …………
12.        Mureşul şi Oltul izvorăsc din Munţii…………
13.   Legătura dintre Dep. Maramureş şi Dep. Colinară a Transilvaniei se realizează prin Pasul …………
14.        Singurul lac vulcanic de la noi din ţară se găseşte în craterul Muntelui…………
15.        Cea mai mare depresiune intramontană din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali este…………
16.        În Grupa Curburii predomină rocile...................
17.        Limita dintre Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali este dată de …………
18.        Cel mai înalt pas din Carpaţii Orientali este …………
19.        Depresiunea Ciuc este traversat de râul …………
20.        Munţii Călimani sunt separaţi de Munţii Gurghiu de Defileul...................
21.        Cea mai mare  altitudine din Carpaţii Orientali se află în Munţii…………
22.        Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali mai este numită şi …………
23.        Depresiunea Comăneşti este drenată de râul...................
24.        Lacuri glaciare se păstrează în Carpaţii Orientali în Munţii…………
25.        Cei mai înalţi munţi vulcanici din Carpaţii Orientali sunt…………
26.        Cea mai mare altitudine dintre munţii de încreţire din Carpaţii Moldo - Transilvani  se află în Munţii…………
27.        Cea mai înaltă unitate de relief din Carpaţii Orientali o reprezintă Munţii…………
28.        În Carpaţii Orientali relieful vulcanic lipseşte în Grupa …………
29.        Cea mai mare altitudine din Gr. Sudica a C. Orientali –1954 m se afla in. Munţii..................
30.        ”Flişul” apare în Carpaţii Orientali în partea de ...................
31.        Depresiunea Ciuc este drenată de râul ...................
32.        Cea mai mare altitudine din Gr. Centrala a C. Orientali este in vârful................... (2100 m)
33.        Limita dintre Carpaţii Orientali şi cei Meridionali o reprezintă...................
34.        Cea mai mare depresiune intramontană din Carpaţi este...................
35.        La ieşirea din depresiunea Giurgeu, Mureşul formează între Topliţa şi Deda un ...................
36.        Vârful Peleaga (2 509 m) reprezintă cea mai mare altitudine din Munţii………………
37.        „Babele şi „Sfinxul” se află în Munţii…………………………….
38.        Cel mai înalt vârf din Grupa Bucegilor este …………………………….
39.        Trecătorile Turnu Roşu şi Cozia din Carpaţii Meridionali sunt situate pe râul…………………………….
40.        Grupa Retezat-Godeanu este delimitată la vest de…………………………….
41.        Vârful Omu se află în Munţii…………………………….
42.        La est, Grupa Parâng este delimitată de …………………………….
43.        Pasul Giuvala se află în culoarul…………………………….
44.        Grupa Bucegi se termină spre vest la valea  râului numit …………
45.        Limita estică a Grupei Parâng este dată de râul…………
46.        Orientarea generală a Carpaţilor Meridionali este…………
47.        Pe cele mai mari înălţimi relieful Carpaţilor Meridionali se aseamănă cu cel din Munţii…………
48.        Cel mai înalt vârf din Carpaţii Meridionali este…………
49.        În ceea ce priveşte alcătuirea petrografică a Carpaţilor Meridionali predomină rocile…………
50.        Masivitatea Carpaţilor Meridionali şi fragmentarea redusă este pusă în evidenţă de numărul foarte redus de ……
51.        Grupa Bucegilor este delimitată de văile Dâmboviţei şi…………
52.        Cele mai mari altitudini din Carpaţii Meridionali se întâlneşte în Grupa …………
53.        În partea de est a Grupei Retezat-Godeanu, traversată de Jiu se află depresiunea …………
54.        În sudul grupelor Făgăraş şi Parâng se desfăşoară unitatea de relief numită…………
55.        Carpaţii Meridionali sunt delimitaţi de Munţii Banatului de Culoarul …………
56.        Între Grupa Retezat-Godeanu şi Munţii Poiana Ruscă se desfăşoară Culoarul…………
57.        Valea râului Dâmboviţa delimitează Grupa Făgăraş de Grupa…………
58.        Râul Olt delimitează Grupa Făgăraş de Grupa …………
59.        Defileul Jiului separă Grupa Retezat-Godeanu de Grupa …………
60.        Depresiunea Loviştei situată la confluenţa Oltului cu Lotrul, delimitează Grupa Parâng de Grupa…………
61.        Depresiunea Petroşani se află între Grupa Retezat-Godeanu şi Grupa …………
62.        Limita de vest a Carpaţilor Meridionali este dată de ...................
63.        Cea mai lungă creastă carpatică se află în Munţii ...................
64.        Limita de est a Carpaţilor Meridionali este dată de ...................
65.        Lacurile Bâlea şi Bucura sunt de origine …………
66.        Vârful Negoiu se află în Munţii...................
67.        Lacul glaciar cu cea mai mare suprafaţă din România este...................
68.        Masivele Cozia, Ghiţu, Frunţii  fac parte din Grupa …………
69.        Limita vestică a Grupei Bucegi o formează râul…………
70.        Depresiunea Haţeg este drenată de râul...................
71.        Munţii Lotrului aparţin Grupei…………
72.        În Carpaţii Meridionali dintre Olt şi Jiu, cea mai mare altitudine o au Munţii …………
73.        Depresiunea din Carpaţii Meridionali traversată de Jiu este…………
74.        Munţii Poiana Ruscă sunt despărţiţi de Carpaţii Meridionali prin Culoarul…………
75.        Limita de Est a Carpaţilor Meridionali este reprezentată de valea râului ...................
76.        Masivul principal al Munţilor Apuseni este…………………………….
77.        Între Munţii Codru-Moma şi Pădurea Craiului se află depresiunea…………………………….
78.        Ramura Carpaţilor Româneşti cu cele mai mici altitudini medii este…………
79.        Cele mai mari altitudini din Carpaţii Occidentali abia depăşesc…………
80.        Treapta cea mai înaltă din Munţii Banatului situată în partea de Est este formată din Munţii…… şi  Munţii……
81.        Depresiunea Almăjului este traversată de râul…………
82.        Cheile Caraşului şi Peştera Comarnic s-au format pe calcare în Munţii…………
83.        Depresiunile Almăjului şi Brad din Carpaţii Occidentali sunt depresiuni…………
84.        Munţii Poiana Ruscă / Banatului sunt delimitaţi la nord de Valea…………
85.        Carpaţii Occidentali sunt mărginiţi la vest de unitatea de relief numită…………
86.        În Carpaţii Occidentali cea mai mare altitudine o au Munţii …………
87.        Depresiunea Beiuş este străbătută de râul...................
88.        Cel mai lung defileu din Europa - al Dunării este situat în sudul unităţii de relief numită…………
89.        Munţii Zarandului sunt mărginiţi la sud de …………
90.        Cea mai sudică depresiune din ţara noastră este …………
91.        Cea mai mare altitudine din Munţii Banatului se află în Munţii…………
92.        Cel mai lung defileu din Europa (144 km) este creat de …………
93.        Munţii Banatului și Poiana Ruscă sunt despărţiţi de Carpaţii Meridionali prin Culoarul…………
94.        Depresiunea Vad - Borod este traversată de râul…………
95.        Pasul Poarta de Fier a Transilvaniei (700 m) se află în Munții …………
96.        Culoarul Bistrei se află în sudul Munţilor …………
97.        Vârful Padeşu cu altitudinea de 1 374 m, reprezintă altitudinea maximă din Munţii…………
98.        Unitatea de relief, care se desfăşoară între valea Dunării la sud şi valea Someşului la nord se numeşte…………
99.        Defileul Dunării este situat la sud de Carpaţii…………………..
100.    La marginea exterioară a Carpaţilor Orientali şi Meridionali se află………………


profesor Geografie
prof. dr. Bogdan NISTOR